• Vi ger dig bättre förutsättningar att attrahera nyckelpersoner*.

1
/
3
/

Välkommen till en fullservicebyrå specialiserad på Employer Branding, HR-kommunikation och rekryteringsannonsering. Genom analys, strategi, genomförande och effektmätning stärker vi kontinuerligt arbetsgivares förmåga att attrahera och engagera talangerna. Som i sin tur skapar konkurrensfördelar och märkbara resultat. Därför gör vi HR till organisationens hjältar.

* Rätt person på rätt plats gör alla medarbetare till nyckelpersoner.

Några exempel från vår arbetsvardag:

 • Employer Branding
 • Platsannonsering
 • Research och analys
 • Undersökningar
 • Målgruppsdefinition
 • Medarbetarlöfte (EVP)
 • Kommunikationsstrategi
 • Budskapshierarki
 • Copywriting
 • Content Marketing
 • Storytelling
 • Mediestrategi
 • Kanalrådgivning
 • Sociala medier 360
 • Förhandling, köp, förmedling
 • Designkoncept
 • Visuell utformning
 • Grafisk produktion
 • Karriärsajter
 • Video- och filmproduktion
 • Appar och mobilwebb
 • Statistik och effektmätning
 • HR-teknologi och –verktyg
 • Workshops och föreläsningar